STERF Nyhetsbrev #47
Dags att söka forskningspengar!
STERF har reserverat ca 3 miljoner SEK årligen under 2023, 2024 och 2025 till nya forskningsprojekt. Sista ansökningsdag är den 30 september 2022. Läs mer om hur man
går tillväga i "Call for proposals" och ”Guide for applicants”.


  Läs mer  
 
Röster från ITRC2022
Den stora, internationella gräsforskningskonferensen ITRC2022, som hölls vid Köpenhamns universitet, blev en stor succé. Mer än 300 deltagare från 28 länder deltog och fler än 180 presentationer och seminarier hölls! Se de korta videointervjuerna från konferensen.

  Videoklipp  
Bra uppslutning på erfa-träff om övervintring av greener
Mer än 60 norska banchefer, klubbchefer och branschkollegor träffades på NIBIO Apelsvoll den 19 maj för att studera försöksytorna och höra de senaste nyheterna från projekten ICE-BREAKER och SCANGREEN. Läs artikeln (norska eller engelska) och få senaste nytt från projekten.
  Artikel  
Rapport - Effekt av vältning på greener med snömögelangrepp
I detta fältforsök på Köpenhamns golfklubb studerade man effekten av lätt vältning på en rödsvingeldominerad green med angrepp av snömögel under 2020 och 2021.

  Rapport