STERF Nyhetsbrev #48
Artikel - ITRC2022 lockade 300 deltagare från 28 länder
Den internationella gräs- och grönyteforskningskonferensen, ITRC2022, hölls 10-15 juli vid Köpenhamns universitet. Arrangörer var STERF i samarbete med ITS (International Turfgrass Society). Det här var den fjortonde konferensen sedan starten men den första som hölls i ett nordiskt land. ITRC är en av de största och mest omfattande sammankomsterna för proffs inom gräs- och grönyteforskning i världen; och årets konferens var inget undantag, med mer än 300 deltagare från 28 länder på plats. Läs artikeln om konferensensdagarna skriven av Maria Strandberg, ITS Past-President och vd för STERF.

  Artikel  
 
Videos - Röster och seminarier från ITRC2022
Om du inte kunde ta dig till Köpenhamn, här finns möjligheten att träffa några av deltagarna genom att se de korta videointervjuerna från konferensen. Vill du se ett av många seminarier från Praktikerdagen “Modern Sport Turf Management”? – här är de.

  Videos  
 
Rapport - Trädgårdsborre och harkrankar på golfbanan
Läs denna nya rapport om insekter som kan orsaka allvarliga skador på våra skandinaviska golfbanor – främst i de södra delarna. Skador orsakade av trädgårdsborren uppstår rätt sällan, medan skador från harkrankar verkar öka. Restriktionerna kring kemiska bekämpningsmedel gör att vi nu måste använda alternativa bekämpningsmetoder. Läs mer om detta i rapporten.

  Rapport  
 
 
Rapport - Effekt av vältning på greener med snömögelangrepp
I detta fältforsök på Köpenhamns golfklubb studerade man effekten av lätt vältning på en rödsvingeldominerad green med angrepp av snömögel under 2020 och 2021.

  Rapport  
 
 
Video - Golfbanan som utomhusklassrum
Se den korta videon som handlar om skolklasserna som provar på utomhusundervisning på Viksjö GK. Här lär man sig om allemansrätten förutom de vanliga skolämnena. Forskningen visar att utomhusundervisning ger bättre inlärning med ökad rörelse och dessutom får barnen en chans att prova på golf. Här det elever med spring i benen briljerar!  Video