Seminar - outdoor schooling

Golfbanans multifunktionella användning med skolan som målgrupp
Välkommen till seminariet där vi presenterar erfarenheter och möjligheter med utomhuspedagogik på golfanläggningar! Konferens - 13 november 2018, Motala

The golf course's multifunctional use with the school as the target group
Welcome to the seminar where we present experiences and opportunities around outdoor education at golf courses! Conference - November 13th, Motala (in Swedish)

Invitation / Inbjudan & program - see below!

Film about the project (English)

Film about the project (Swedish) / Film om projektet