Fakta kring IPM-områden

Våra faktaområden ger information och faktablad kring skadegörare, skötsel samt gräs och anläggning med lästips för ytterligare information.

Sedan juni 2016 finns det 10 helt nya samt 18 uppdaterade faktablad om integrerat växtskydd på den här sidan. Du hittar faktabladen på svenska, norska och danska under rubrikerna;

Skadegörare

Skötsel

Välj rätt gräs

Dokumentation IPM

Försök på egen bana