Dokummentation enligt IPM

Det skall dokumenteras att principerna för IPM (Integrerat växtskydd) följs vid skötsel av golfbanan. Tillsynsmyndigheterna i Norden har lite olika fokus för hur detta skall ske utifrån nationella prioriteringar.

De tre scheman som bifogas är menade som exempel och kan vid behov anpassas efter lokala variationer mm. Myndigheterna kan ev. komma med mer specifika nationella riktlinjer och då är det naturligtvis de som gäller för dokumentation av IPM. Det är därför viktigt att ta reda på vilka bestämmelser som gäller för just det land och kommun som er anläggning är belägen i.