Försök på egen bana

Att sköta gräsytor enligt IPM principer innebär att alternativa medel och metoder skall väljas innan man överväger användande av kemiska växtskyddsmedel. För gräsytor är urvalet av icke kemiska preparat relativt begränsat, men det finns mycket erfarenheter och lösningar bland nordiska greenkeepers. Dessa erfarenheter och ideer kan med fördel testas i mindre skala på sin egen bana, innan man tar till kemiska bekämpningsmedel. På detta sätt kan vi öka kunskapsbasen om alternativ till kemiska växtskyddsmedel.