Skadegörare

Sjukdomar, ogräs och insekter räknas som skadegörare på rekreativa grönytor som golfbanor, parker och fotbollsplaner.

De som äter upp eller förstör våra plantor kallas med ett gemensamt namn för skadegörare. Det brukar dock inte omfatta skador gjorda av varmblodiga djur, som vildsvin och spelare.