Ogräskontroll

En planta som växer där vi inte vill ha den är ett ogräs. Teoretiskt sett kan alla växter alltså klassas som ogräs.

Typiska ogräs har goda anlag för att sprida sig, att växa snabbt och på så vis konkurrera med våra gräsplantor. Några har egenskaper som gör att dom är vanligare och mer besvärliga än andra.

Här presenteras några av våra vanligaste ogräs i Norden och hur man kan minimera deras förekomst.