Skötsel

Att sköta grönytorna rätt så att övervintringen blir bra, gräsplantan är frisk och konkurrenskraftig ger en gräsmatta av hög klass.

Här nedan hittar du de faktablad som handlar om skötsel enligt IPM.