Välj rätt gräs

I samband med IPM är det viktigt att hitta grässorter som är resistenta mot sjukdomar, har motståndskraft mot ogräs och anlag för att trivas i de lokala jord- och klimatförhållandena.

Gräsets egenskaper styrs av gener. Genom urval av speciellt bra plantor har man fått fram grässorter som har de egenskaper vi önskar. Det gäller synliga egenskaper som växtsätt liksom andra mindre synliga egenskaper som skottäthet och färg, växtpotential, frosttolerans och sjukdomsresistens.

Val av rätt gräs är mycket viktigt. Plantor som trivs på en golfbana trivs inte nödvändigtvis på en annan. I mer än 30 år har gräs för grönytor testats systematiskt under nordiska förhållanden. Rapporter från dessa tester och praktisk erfarenhet ger en bra grund för att välja rätt. Valet av gräs baseras på klimat och jordförhållanden, liksom krav på spelkvalitet, klipphöjd, miljöhänsyn och tillgängliga resurser för skötsel.