Seminarier om IPM

Integrerat växtskydd kräver nya strategier - Seminarier i November 2011

EU:s nya direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel berör alla och kräver ny kunskap och nya skötselstrategier. Ett nytt kunskapsbibliotek ska hjälpa park och golfsektorn att arbeta med integrerat växtskydd som är en viktig del av direktivet. De verktyg som finns i biblioteket skapas av STERF med stöd från Jordbruksverket, som är en av de myndigheter som ansvarar för att det nya EU-direktivet införs och följs.

25 november 2011 i Stockholm, 09.00 – 14.15 - Plats: Naturhistoriska Riksmuséet (Cosmonova)
29 november 2011 i Malmö, 10.00 – 16.00 - Plats: SLU Alnarp
30 november 2011 i Göteborg, - 10.00 – 16.00 Plats: Sankt Jörgen Park Resort

Under den här dagen informerade vi om svenska myndigheters arbete med att införa direktivet och vi presenterade några av de verktyg som finns i kunskapsbiblioteket.
Seminariet arrangerades av STERF, Svenska Golfförbundet samt Stockholms Golfdistriktsförbund med stöd från Jordbruksverket.